Qimmatli qog'ozlarni chiqarilishi

QIMMATLI QOG'OZLARNI CHIQARISHLARI

Ro'yxatdan o'tish sanasi

№ ro'yxatdan o'tish

Turi qimmatli qog'ozlar

Aktsiyalar soni (dona)

Nominal qiymati (so'm)

Hajmi aksiyalarining qiymati

Aktsiyalarni chiqarish holati

Emissiya hujjatlari

12.05.2022М0303oddiy2 141 72610002 141 726 000

muomaladagi aktsiyalarni chiqarish

Ko'rish

Saytdan qidirish