Dividendlar

Dividendlar

Davr uchun

Oddiy aktsiyalar

Aktsiyasining nominal qiymatiga foiz sifatida oddiy aktsiyalar davrida dividendlarAksiyalarning nominal qiymatiga foiz sifatida
2014-2020dividendlarni e'lon qilish va to'lash to'g'risida qaror qabul qilinmadi

 

Saytdan qidirish